Čo sú to certifikované jazdené vozidlá?

Certifikované jazdné vozidlá sú ponúkané na predaj výhradne u autorizovaných predajcov značky Peugeot, ktorí spĺňajú prísne podmienky členstva v programe. Súčasťou programu je hodnotenie technického stavu jazdeného vozidla podľa metodiky, ktorú vypracovala nezávislá organizácia DEKRA. Hodnotenie technického stavu vozidla sa vykonáva pomocou moderných diagnostických zariadení metodikou platnou v rámci celej Európy.

Certifikované jazdené vozidlo prešlo prehliadkou podľa metodiky spoločnosti DEKRA, pri ktorej sa posudzuje technický stav jednotlivých skupín vozidla a zistené skutočnosti sa porovnávajú s vopred určenými kritériami, ktoré sú v metodike presne definované. Počas prehliadky sa kontroluje funkčnosť všetkých agregátov, skupín a podskupín, obsah a stav všetkých prevádzkových náplní, ako aj všetky doklady a dokumentácia k vozidlu. Zistené skutočnosti sa na základe vopred daných kritérií matematicky vyhodnotia a za predpokladu, že vozidlo spĺňa požadované kritériá, je udelený vozidlu certifikát, ktorý obsahu údaje o vozidle, percentuálne hodnotenie jednotlivých skupín vozidla, čím sa certifikát súčasne stáva protokolom o technickom stave vozidla. Na základe tohto certifikátu sa vykalkuluje cena vozidla pomocou moderného ohodnocovacieho softvéru, pričom takto určená cena vozidla zodpovedá kvalite vozidla.

Kľúčové výhody certifikovaného jazdeného vozidla

  • certifikát renomovanej spoločnosti DEKRA (viacbodová technická kontrola)
  • minimálne 12-mesačná nadštandardná záruka
  • záruka pôvodu vozidla
  • náhradné vozidlo (pre kategóriu vozidiel PREMIUM)
  • asistenčná odťahová služba